ย้อนกลับ

คลิปข่าว

ที่สุดแห่งความสูญเสีย : บันทึกไทย บันทึกโลก

31 ธันวาคม 2559

 

ที่สุดแห่งความสูญเสียของคนไทยทั้งประเทศ และคนทั่วโลก คือ การสวรรคต ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ติดตามได้จากรายงาน