ย้อนกลับ

คลิปข่าว

ตามรอยพระบาท จ.กระบี่

13 ธันวาคม 2559

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยัง จังหวัดกระบี่ ถึง 3 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อปี 2502 และทุกเหตุการณ์ยังอยู่ในความทรงจำของราษฎรชาวกระบี่ อย่างมิรู้ลืม โดยเฉพาะพันจ่าอากาศเอก สุภัทท์ แก้วเก้า ที่เคยบรรเลงบทเพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อครั้งรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 19 พฤษภาคม ปี 2513 ติดตามได้จากรายงาน