ย้อนกลับ

คลิปข่าว

ชนเผ่าพื้นเมืองกราบพระบรมศพ

12 ธันวาคม 2559

 

กลุ่มชาติพันธ์ชนเผ่าพื้นเมือง 30 ชนเผ่านับ 5 พันคนเดินทางขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยหัวใจอันภักดี แม้พวกเขาจะต้องรอถึง 10 ชั่วโมงก็ตาม แต่นี่คือความตั้งใจขอวพวกเขาที่เดินทางมาเพื่อพ่อหลวง ติดตามได้จากรายงาน