ย้อนกลับ

คลิปข่าว

ราชรถฯ องค์ต้นแบบใกล้แล้วเสร็จ

16 เมษายน 2560

 

พลโท อาวุธ เอมวงศ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก นำพวงมาลัยสักการะราชรถปืนใหญ่ส่วนหน้า และราชรถปืนใหญ่ส่วนหลัง ซึ่งเป็นราชรถองค์ต้นแบบที่ใช้สำหรับฝึกซ้อมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เคลื่อนจากกองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ สายสรรพาวุธ จังหวัดนครราชสีมา ก่อนนำจัดเก็บที่กรมสรรพาวุธทหารบก ซึ่งราชรถองค์ต้นแบบนี้ จัดสร้างเหมือนจริงทุกประการ ส่วนการตกแต่งลวดลาย จะเป็นงานของสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร และจะนำไปใช้สำหรับการซักซ้อมริ้วขบวนในช่วงเดือนพฤษภาคม และมิถุนายนนี้

ส่วนราชรถปืนใหญ่อีก 2 องค์ ที่จะใช้ในพระราชพิธี ยังอยู่ระหว่างการจัดสร้าง คืบหน้าไปมากกว่าร้อยละ 80 แล้ว อยู่ระหว่างการรอประกอบส่วนของล้อ และ ทดสอบระบบการชักลาก คาดว่าจะเคลื่อนเข้ามาที่กรมสรรพาวุธทหารบก ในปลายเดือนเมษายนนี้